FP Advies

Het opstellen van een heldere, gedegen financiële planning is een vak apart. U heeft daarvoor deskundige hulp nodig. FP Advies is de integere, enthousiaste en betaalbare partij voor u. Onze werkzaamheden zijn adviesgericht en niet productgericht. Wij zijn op geen enkele wijze verbonden aan tussenpersonen, hypotheekverstekkers of andere marktpartijen die gebaat zijn bij de financiële (product-) keuzes die u maakt. U betaalt ons voor onze tijd en kennis. Vooraf wordt met u een prijsafspraak gemaakt.