Financiële planning

Financiële wensen en verplichtingen variëren gedurende een mensenleven. Denk hierbij aan de aankoop van een woning, kinderen die gaan studeren, de uitkering van een (levens)verzekering, minder gaan werken en/of pensionering. Allemaal gebeurtenissen die invloed zullen hebben op uw financiële huishouding en waar u op voorhand maar beter even bij stil kunt staan. Een financieel planner kan u hierbij helpen.

De financieel planner is namelijk de 'huisarts' voor uw persoonlijke financiële huishouding: diens kennis van belastingen, vermogensbeheer, financieringen, pensioenen, verzekeringen en op juridisch vlak wordt integraal toegepast om te komen tot een voor u passend financieel advies.

Om een voorbeeld te geven: de vraag of er wel of niet op de hypotheek afgelost moet worden is niet slechts een rendementsvraagstuk. Er is ook inzicht in de financiële toekomst nodig: als uw spaargeld is geïnvesteerd in de woning kan het geld in een later stadium niet worden gebruikt om budgettekorten na pensioneren aan te vullen, of om een verbouwing te betalen. Alleen een zorgvuldig opgesteld financieel 'spoorboekje' leidt tot een gefundeerd antwoord op de vraag of aflossen voor u zinvol en verantwoord is.

Met behulp van een financieel plan krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw inkomsten, uitgaven en uw vermogen op de korte en lange termijn. Op basis van dit totaaloverzicht neemt u dan ook geen ad-hocbeslissingen. Bovendien heeft u hiermee een hulpmiddel in handen voor het beantwoorden van andere toekomstige financiële vraagstukken. Bijvoorbeeld op de momenten dat er levensverzekeringen tot uitkering komen.